Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png cdf460d78d72fccc78d1d2d4a42f3089
pl
en
logo.png becd6b4709d7a0230aaf9dfb03535e85
logo2.png 58b2400b8d5bc9299c1f518c65cf6a9a
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg 4433377665020e87d9f341857f8d941d
Przyczyny umieralności

Przedstawiona w poniższym rozdziale analiza została opracowana w oparciu o standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) podane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), oraz opracowanie autorów:   B. Wojtyniak,   D. Rabczenko,   P. Pokarowski,   A. Poznańska,   J. Stokwiszewski;   Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010 - wydanie internetowe; www.atlas.pzh.gov.pl , ponadto dane publikowane na portalu urzędu statystycznego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zagadnienia problemowe, które zdaniem zespołu projektowego są ważne, a dla których brak danych odnoszących się do powiatu, zostały przeanalizowane z uwzględnieniem wskaźników wojewódzkich czy krajowych. W tych przypadkach skalę problemu przeliczono, mnożąc dostępnym wskaźnikiem przez liczbę mieszkańców, przyjmując, że powiat olecki zamieszkuje 35 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2012 r. 34959 osób). W opracowaniu korzystano też z opracowań publikowanych na stronach internetowych.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg 7dfafa0e9e8c8bbb89bae16378d195ce
b1.png c8ef20467444541822d5b5b81f2921d5
b2.png e33dcf086bcd2d13058d18e3d596afd5
b3.png f230e4934006b4be283968ef596737f1

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19