Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png 9c0f4efd1c5dfdaceec19935861a70c4
pl
en
logo.png 3e40a7fe00623b79e24704e9c4b48c9f
logo2.png fbe311ea3b4cd9299e47d07a0fa280cb
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg 81f59e1a9af8bfded74edd690d4208b2
Przyczyny umieralności

Przedstawiona w poniższym rozdziale analiza została opracowana w oparciu o standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) podane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), oraz opracowanie autorów:   B. Wojtyniak,   D. Rabczenko,   P. Pokarowski,   A. Poznańska,   J. Stokwiszewski;   Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010 - wydanie internetowe; www.atlas.pzh.gov.pl , ponadto dane publikowane na portalu urzędu statystycznego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zagadnienia problemowe, które zdaniem zespołu projektowego są ważne, a dla których brak danych odnoszących się do powiatu, zostały przeanalizowane z uwzględnieniem wskaźników wojewódzkich czy krajowych. W tych przypadkach skalę problemu przeliczono, mnożąc dostępnym wskaźnikiem przez liczbę mieszkańców, przyjmując, że powiat olecki zamieszkuje 35 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2012 r. 34959 osób). W opracowaniu korzystano też z opracowań publikowanych na stronach internetowych.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg 5ca2f6dfda115f37ebe14e53c276a015
b1.png 1e6c0c535632be74eabefb1e22f610b2
b2.png 5c62ae2319652db93ff0c6920e00aaf4
b3.png 38f1da49b03588442b9a3c368af0ba24

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19