Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png 586fccccb87d9e397f8933345d6a0926
pl
en
logo.png f4798a8959852a2c591c7dec6e734306
logo2.png c3115af8ddd1c97ea4170a168ef3477e
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg 9e9a121dfd0f99f71729699b7d1ddc4d
Przyczyny umieralności

Przedstawiona w poniższym rozdziale analiza została opracowana w oparciu o standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) podane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), oraz opracowanie autorów:   B. Wojtyniak,   D. Rabczenko,   P. Pokarowski,   A. Poznańska,   J. Stokwiszewski;   Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010 - wydanie internetowe; www.atlas.pzh.gov.pl , ponadto dane publikowane na portalu urzędu statystycznego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zagadnienia problemowe, które zdaniem zespołu projektowego są ważne, a dla których brak danych odnoszących się do powiatu, zostały przeanalizowane z uwzględnieniem wskaźników wojewódzkich czy krajowych. W tych przypadkach skalę problemu przeliczono, mnożąc dostępnym wskaźnikiem przez liczbę mieszkańców, przyjmując, że powiat olecki zamieszkuje 35 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2012 r. 34959 osób). W opracowaniu korzystano też z opracowań publikowanych na stronach internetowych.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg 05e10ffd3e11ce59e68a2468a973ac2b
b1.png 38795cacb4ac2d03659bcce5dfab1dda
b2.png c576cff9ecbebd73bfe90298e38fbc5d
b3.png a2f9269d995b1d6d7ce9efd60a2c64e8

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19