Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png 51a354987e6d7c85232b3afbc50754f8
pl
en
logo.png f32ffd52b06be63331a769b519f97ccb
logo2.png 916c1673c03883bde3d3ab9835f75c66
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg 5823e111ec8deaa19e7d43dfe8e87e4d
Przyczyny umieralności

Przedstawiona w poniższym rozdziale analiza została opracowana w oparciu o standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) podane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), oraz opracowanie autorów:   B. Wojtyniak,   D. Rabczenko,   P. Pokarowski,   A. Poznańska,   J. Stokwiszewski;   Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010 - wydanie internetowe; www.atlas.pzh.gov.pl , ponadto dane publikowane na portalu urzędu statystycznego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zagadnienia problemowe, które zdaniem zespołu projektowego są ważne, a dla których brak danych odnoszących się do powiatu, zostały przeanalizowane z uwzględnieniem wskaźników wojewódzkich czy krajowych. W tych przypadkach skalę problemu przeliczono, mnożąc dostępnym wskaźnikiem przez liczbę mieszkańców, przyjmując, że powiat olecki zamieszkuje 35 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2012 r. 34959 osób). W opracowaniu korzystano też z opracowań publikowanych na stronach internetowych.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg 0075750a3a2ad450e6dff25f751a2f83
b1.png b4dbf4d320fce459447bf7b11c1ba8c7
b2.png 24443087d443b9701147fc561cc340d7
b3.png c25d558d7373e0be6afc08a38c60830a

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19