Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png cffdd475ba858a4f032c3b0a79fe59a4
pl
en
logo.png c7e4f7921ed4e5d7079b33fd2343bf08
logo2.png bbd4ee522a2af506fafbd5ec21896811
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg b5b488a0444f455b7d1a6eb239ef0461
Przyczyny umieralności

Przedstawiona w poniższym rozdziale analiza została opracowana w oparciu o standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) podane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), oraz opracowanie autorów:   B. Wojtyniak,   D. Rabczenko,   P. Pokarowski,   A. Poznańska,   J. Stokwiszewski;   Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010 - wydanie internetowe; www.atlas.pzh.gov.pl , ponadto dane publikowane na portalu urzędu statystycznego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zagadnienia problemowe, które zdaniem zespołu projektowego są ważne, a dla których brak danych odnoszących się do powiatu, zostały przeanalizowane z uwzględnieniem wskaźników wojewódzkich czy krajowych. W tych przypadkach skalę problemu przeliczono, mnożąc dostępnym wskaźnikiem przez liczbę mieszkańców, przyjmując, że powiat olecki zamieszkuje 35 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2012 r. 34959 osób). W opracowaniu korzystano też z opracowań publikowanych na stronach internetowych.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg 0f9342d3e5f5ac54769223620ddb9942
b1.png 076e72fa597f62ab0f4f99d9f1d818c7
b2.png cb0147807159928d5aa9eb796771bd87
b3.png 3c41c6d2fe6983425eaaefa2cba846b8

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19