Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png 4836abfcb6238c2e62005f02ffc2c7b0
pl
en
logo.png 8f695c4a3c70c67fbfe11bf3962aad46
logo2.png acc700309a62799c5dbcfcadd57b5a0b
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg f137d6c0c37f1fa2dc5ca1ce674085d7
Przyczyny umieralności

Przedstawiona w poniższym rozdziale analiza została opracowana w oparciu o standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) podane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), oraz opracowanie autorów:   B. Wojtyniak,   D. Rabczenko,   P. Pokarowski,   A. Poznańska,   J. Stokwiszewski;   Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010 - wydanie internetowe; www.atlas.pzh.gov.pl , ponadto dane publikowane na portalu urzędu statystycznego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zagadnienia problemowe, które zdaniem zespołu projektowego są ważne, a dla których brak danych odnoszących się do powiatu, zostały przeanalizowane z uwzględnieniem wskaźników wojewódzkich czy krajowych. W tych przypadkach skalę problemu przeliczono, mnożąc dostępnym wskaźnikiem przez liczbę mieszkańców, przyjmując, że powiat olecki zamieszkuje 35 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2012 r. 34959 osób). W opracowaniu korzystano też z opracowań publikowanych na stronach internetowych.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg ee082f2d1e5224809441d9b9ee569094
b1.png c87829442c508da3831e356487578d45
b2.png c7696ef620e922ca1359f372ffe8678f
b3.png a2f93d4287ccddf09b668eb91cc645c1

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19