Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png 87cd47412e5082b68637687046ae0643
pl
en
logo.png dad84c9e68b78589c7638d09c2858274
logo2.png a27e20ee05fd5d505c4b3397d1f73c1e
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg f68c2b5dad29beb8b46faf2b55c8ccba
Przyczyny umieralności

Przedstawiona w poniższym rozdziale analiza została opracowana w oparciu o standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) podane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), oraz opracowanie autorów:   B. Wojtyniak,   D. Rabczenko,   P. Pokarowski,   A. Poznańska,   J. Stokwiszewski;   Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010 - wydanie internetowe; www.atlas.pzh.gov.pl , ponadto dane publikowane na portalu urzędu statystycznego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zagadnienia problemowe, które zdaniem zespołu projektowego są ważne, a dla których brak danych odnoszących się do powiatu, zostały przeanalizowane z uwzględnieniem wskaźników wojewódzkich czy krajowych. W tych przypadkach skalę problemu przeliczono, mnożąc dostępnym wskaźnikiem przez liczbę mieszkańców, przyjmując, że powiat olecki zamieszkuje 35 tys. mieszkańców (stan na 31.12.2012 r. 34959 osób). W opracowaniu korzystano też z opracowań publikowanych na stronach internetowych.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg be988550d67855c520abe3e29c3eaf19
b1.png 063b9a88827d444f11b75979d68b1342
b2.png aa6b40267bacd747f29b29f8613ee4c2
b3.png efe734258f5dcd24815069c2817f46de

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19